ഇനി നമ്മുടെ വിളവ് ഒരിക്കലും കുറഞ്ഞു പോകാതെ നോക്കാം

മഴക്കാലം ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പൂച്ചെടികൾക്ക് ആവട്ടെ പച്ചക്കറികൾക്ക് ആവട്ടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ജൈവ കേടനാശിനി തെളിക്കാനോ ജൈവകീടനാശിനികൾ സ്പ്രേ ചെയ്യാനോ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വളം ഉണ്ടാക്കാം. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സാധാരണ നമ്മൾ മുട്ട മേടിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോ ഒരിക്കലും പുഴ പുഴുങ്ങിയ മുട്ടയുടെ തോട് എടുക്കാൻ പാടില്ല സാധാ മുട്ടയുടെ തോട് ആവശ്യം ആ മുട്ട തൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള മുറ്റത്ത് ഉണ്ട് നമ്മൾ കഴുകി ഉണക്കി പൊടിക്കണം ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ തന്നെ ഇട്ട് നന്നായി പൊടിച്ചെടുക്കാം. നമ്മളിങ്ങനെ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇട്ട് പൊടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാറിന്റെ മൂർച്ച കൂടും നമുക്ക് ഉപകാരമുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ചെടിക്കുള്ള വളുമായി അതുപോലെതന്നെ മിക്സിയുടെ ജാറിന്റെ മൂർച്ച കൂടുകയും ചെയ്യും.

   
"

ഞാൻ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നൈസായി പൊടിഞ്ഞു കിട്ടും നമുക്ക് അരിപ്പൊടിയൊക്കെ പൊടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അരിപ്പൊടി പൊടിച്ച പോലെയാണ് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ചെടികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇടെണ്ടത് നോക്കാം. നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന എല്ലാർക്കും പൂക്കൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നതും ഇലകൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നതും ഇലകൾ മുരടിച്ചു പോകുന്നതും എല്ലാം കാണാറുണ്ട് അതിനെല്ലാം ഉള്ള ഒരു പരിഹാരം തന്നെയാണ് ഇത്. നമ്മുടെ ചെടികൾക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻറെ കാൽസ്യം കുറവ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ആ കാൽസ്യം കുറവ് മാറ്റാനാണ് നമ്മൾ ഈയൊരു മുട്ടത്തോട് പൊടിച്ചത് പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Scroll to Top