ബ്ലോക്ക് വരുന്ന ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക

ബൈപ്പാസ് സർജറി അഥവാ ഹൃദയ ധമനികളുടെ ബ്ലോക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വളരെ ഒരു ഭീതികരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. എല്ലാവർക്കും വളരെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം ഇത് വളരെ കോമൺ ആണെന്നുള്ള ഓർക്കുക എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ വംശജ വളരെയധികം കാണാറുണ്ട് ജനതകമായിട്ടുള്ള ചില ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹാർട്ട് ഓപ്പറേഷനിൽ ഒന്നാണ് ബൈപ്പാസ് ഓപ്പറേഷൻ ഏകദേശം നാല് ലക്ഷത്തോളം ബൈപ്പാസ് ഓപ്പറേഷനുകളിൽ ലോകത്ത് ഓരോ വർഷവും നടക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം ഏകദേശം 80,000 ത്തോളം ഇത്തരം ഓപ്പറേഷനുകൾ ഒരു വർഷം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇനി പറഞ്ഞു ബൈപ്പാസ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് എന്നുവച്ചാൽ ഹൃദയങ്ങളിലുള്ള ബ്ലോക്കുകൾ കാരണമാണ്.

   
"

ബ്ലോക്കുകൾ എങ്ങനെ വരുന്നു? അതിന് ഒരുപാട് റീസൺസ് ഉണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രമേഹം അതായത് അൺ കൺട്രോൾ ആയിട്ടുള്ള ഡയബറ്റിസ്. രണ്ടാമത്തെത് ബിപി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ രക്തത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദം പിന്നെ പുകവലി വളരെ വളരെ ഇമ്പോര്ടന്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാരണമാണ് പിന്നെ ചില ജനത ഘടകങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണരീതികൾപിന്നെ ചില ജനത ഘടകങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണരീതികൾ പ്രതികമുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര അത്തരം പ്രോസസ് ഫുഡ്സ്.

അധികമായിട്ടുള്ളതുമായ ഭക്ഷണരീതികൾ പിന്നെ വ്യായാമത്തിന്റെ കുറവ് അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു രക്തക്കുഴലിലെ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതല്ലാതെ മറ്റുള്ള ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് ജനതകമായിട്ടുള്ള ജനറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ജനത ഒരാൾക്ക് ഇത് വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് ഇത്തരം റിസ്ക് ഫക്ടെർസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം അസുഖങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top