നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം മാറ്റിയെടുക്കാം

ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ഡ്രൈനെസ്സ് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽ ചെയ്യുന്ന രീതി ഒരു കണ്ടീഷൻ കാണാറുണ്ട്. മുടി മുടിയൊക്കെ വളരെ ഡ്രൈ ആയി പോകുന്ന രീതി കാണാറുണ്ട് അത് പോലെതന്നെ കണ്ണ് ഒക്കെ ഡ്രൈ ആക്കുന്ന അവസ്ഥ ചെലപ്പം ഇങ്ങനെ അടച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രീതി വരും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രോപ്പ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചിലവർക്ക് വായ് ഡ്രൈ ആവുന്നത്. അതായത് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഉണങ്ങി പോവുക എന്നുള്ളതാണ് രീതികള് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഫീലാണ്.

   
"

നമ്മൾ കറക്റ്റായി വെള്ളവും ഫുഡും എല്ലാം കഴിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും കാണാറുണ്ട്.ഇനി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ഡ്രൈനസ്കാര്യം എന്ന് പറയുന്നതിനും പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫീൽ വരുന്നത്. നമ്മളെ കഴിക്കുന്നത് ശരീരം വലിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതിലാണ് കാര്യം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്കിന്നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രധാനമായും മൂന്ന് അവയവങ്ങളിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത്.

ഒന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടൽ രണ്ടാമത് തൈറോയ്ഡ് മൂന്നാമത് ലിവർ. പക്ഷേ ഏതെങ്കിലുമൊരു അവയവം ഫംഗ്ഷനില്ലാതെ പോവുക അല്ലാതെ വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ ഒരു 70% ആളുകളിലും പാൽ അലർജി ഉള്ളവരാണ് അത് അവർക്ക് അറിയില്ല തൈരും മോരും വെണ്ണയും ഒന്നും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളും കാണിക്കുന്നില്ല. പാൽ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് അലർജി ഉണ്ടാവുന്നു പല ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് കാൽ ചൊറിഞ്ഞു പൊട്ടുന്ന വെള്ളിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് കാലങ്ങളോളം ബാൻഡേജ് വെച്ച് നടക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇവരുടെ മെയിൻ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞ് പാലാണ്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top