സാധാരണ ചെടികളെ പോലെ ഈ നാല് ചെടികൾ അബദ്ധത്തിൽ പോലും ആർക്കും കൊടുക്കരുത്

നമ്മുടെ വീടും പരിസരവും ഏറ്റവും മനോഹരമായ സൂക്ഷിക്കാനായി നമ്മൾ പല തരത്തിലുള്ള വൃക്ഷലതാദികളും സസ്യങ്ങളും ചെടികളും പൂച്ചെടി ഒക്കെ നമ്മുടെ വീടിനു ചുറ്റും നട്ടു പിടിപ്പിക്കാറുണ്ട് വാസ്തു പ്രകാരവും നമ്മളുടെ പുരാണങ്ങൾ പ്രകാരം ഒരു വീടിനു ചുറ്റും ഒരു വീടിൻറെ ഓരോ ദിശകളിലും ഓരോ കോണുകളിലും ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ചെടികൾ വളർത്താൻ ഏതൊക്കെ ചെടികൾ വളർത്താൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറിച്ച് നമ്മൾ നമ്മൾ മുൻപും പല അധ്യായങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാസ്തു പ്രകാരം ഓരോ ദിക്കിലും ഏത് ശരിയാണ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് വളർത്താൻ പാടില്ലാത്ത മുൻപുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്.

   
"

നമ്മുടെ വീടിൻറെ പരിസരത്ത് നമ്മുടെ വീട് വളർന്നു നിൽക്കുന്ന ചില ചെടികൾ നമ്മുടെ വീടിന് സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ചെടികളാണ് ഈ ചെടികൾ യാതൊരു കാരണവശാലും നമ്മൾ ഉള്ളവർക്ക് നൽകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസം വിഷ്ണുപുരാണത്തിലും നമ്മുടെ വാസ്തു ശാസ്ത്രം ഇതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വളർന്നുനിൽക്കുന്ന ഈ പറയുന്ന ചെടികൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട് ഐശ്വര്യം പടിയിറങ്ങി പോകും എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസം ഏതൊക്കെ ചെടികളാണ് നമ്മളുടെ വീട്ടുപരിസരത്ത് വളർന്നാൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകാൻ പാടില്ലാത്തത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്നുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തി ഇന്നലെ ആദ്യത്തെ ചെടി ഏതാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ചെടി എന്ന് പറയുന്നത് വേപ്പാണ് വേപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പലതരത്തിലുണ്ട് കറി വേപ്പ് ആര്യവേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള വേപ്പ് കുടുംബത്തിൽ പെട്ട ഏതൊരു വേപ്പ് ചെടിയും കറിവേപ്പ് ആയാലും.

ആരിവേപ്പ് ആയാലും ഒന്നും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപാട് ഔഷധമൂല്യങ്ങൾ അവകാശപ്പെടാൻ ചേടിയാണ് വേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ദൈവിക സാന്നിധ്യം ഉള്ള ഒരു ചെടി കൂടിയാണ് തേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു വീട്ടിലാണോ വേപ്പ് തഴച്ചുവളരുന്നത് വീട്ടിൽ ഐശ്വര്യത്തിനും സൗഭാഗ്യത്തിനും ഒരു കടാക്ഷം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻറെ അർത്ഥം നിങ്ങളൊരു ഒരുമിച്ച് ഒരു അഞ്ച് വീട്ടിൽ ഒരേ ഒരു അഞ്ചു വീട്ടിൽ വേപ്പ് തൈ കൊണ്ടുപോയി വച്ചു അത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾ വളർത്തുന്ന സമയത്ത് ഈ അഞ്ച് വീട്ടിലും വെള്ളമൊഴിച്ചു വളമിട്ടു എല്ലാം ചെയ്തു വച്ചോ അഞ്ചു വീട്ടിൽ വേപ്പ് വളരണമെന്നില്ല കൂടുതലായി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top