പുരുഷന്മാരിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാണാറുണ്ടോ എങ്കിൽ പരിഹാരം മാർഗങ്ങൾ ഇതാ

പല ആളുകൾക്കും ഈ ലൈംഗിക ബന്ധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അവരുടെ ആണത്തം തെളിയിക്കുന്ന പുരുഷനാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാൻ എങ്ങാനും താമസിച്ചു പോയാൽ ഒരുപാട് ആശങ്കകൾ സമ്മാനിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയായി മാറി പോകാറുണ്ട്. പലരും പൈസ ഗർഭിണിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഞാൻ എൻറെ ആണത്തം തെളിയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടാണ് ലൈംഗിക ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും അതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അപാകതകളെ കുറിച്ച് തുറന്നു സംസാരിക്കാൻ മടിയാണെങ്കിൽ പോലും തമാശ കലർത്തിയും അല്പം ചമ്മലോടുകൂടിയും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവർ ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഒരു ദിവസം എത്ര തവണ ബന്ധപ്പെടാം എന്നുള്ളത് അതിൻറെ റിഫ്രാക്ടിങ് പിരീഡ് എന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അതായത് ഒരുതവണ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടതിനു ശേഷം കുറെ നേരത്തേക്ക് അവരുടെ ലിംഗം ചുരുങ്ങിയിരിക്കും കുറച്ചു സമയം കഴിയും പ്രശംസിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ ഒരു ദിവസം കൂട്ടുകാർക്ക് ചിലപ്പോ എനിക്ക് എന്താ അങ്ങനെ പറ്റാത്തത് എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും ലിംഗം ശരിയായിട്ട് ഉദ്ധരിച്ചു വരുന്നില്ല.

വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രശ്നത്തിലേക്ക് തള്ളി വിടുകയും അവസാനം എന്നുള്ള ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് ഡോക്ടർമാരുടെ അടുത്ത് എത്തുകയും ചെയ്യും.ഏതു ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് ചികിത്സിക്കാൻ ആയിട്ട് പോകേണ്ടത് പോലെ ചെറുപ്പക്കാരനായ പ്രായമുണ്ട് എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ഒരു പേരിലുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ അതിനെക്കാൾ ചെറുപ്പം ആയി രസകരമായ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ട്.നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ലൈംഗികത സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഉദാഹരണം പോലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ ലൈംഗികത എന്ന് പറയുന്നത്. പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈംഗിക ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് നമ്മൾ മലയാളികൾ എന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിദേശരാജ്യങ്ങളുടെയൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് തന്നെ തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *