ഈ ഇലയുടെ വെള്ളം കൊണ്ട് മുഖം കഴുകിയാൽ സംഭവിക്കുന്നത്

മുഖക്കുരു പല ടീനേജുകാരികളുടെയും ടീനേജ് കാരന്മാരുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. അതിന് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ എന്തെല്ലാം ട്രൈ ചെയ്യാം എങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. നല്ല ഹെൽത്ത് സ്കിന്നിനും കിട്ടുക എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ടാനിങ്ങും ഒക്കെ വന്ന് കഴിയുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യാനായി തുടങ്ങത്തുള്ളൂ. അത് പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിലും ആൺകുട്ടികൾ ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ സ്കിൻ താൻ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് തിരിച്ച് 100% മാറ്റിയെടുക്കാൻ ആയിട്ട് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആദ്യമേ തന്നെ ഈ പറയുന്ന പ്ലാൻ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി മുഖക്കുരു ഉള്ള ആളുകൾക്ക് എത്രയൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു പറയുന്നത്.

   
"

നമ്മുടെ മുഖത്ത് വന്ന് തന്നെ ഇരിക്കും എല്ലാവർക്കും അത് മോഹക്കുരു പോലെ മുഖത്ത് കൊണ്ടേയിരിക്കും.മുഖത്ത് പാട് അടിഞ്ഞിരിക്കാൻ ഉള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ആകാൻ ആയിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പലപ്പോഴും കറകൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നമുക്ക് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും മുഖമൊന്ന് ആവി കൊള്ളിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പോസ്റ്റ് എല്ലാം ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഹെൽപ് ചെയ്യും.ആവി പിടിക്കുന്നത് കാര്യം എല്ലാം ഒന്ന് പൊടിഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് ഒത്തിരി സഹായകരമാണ്. പലപ്പോഴും മറ്റു ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉള്ളവർക്കും അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഇഡലി ആവി കൊള്ളിച്ചു എന്ന് വരുമോ അതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും ഇതും.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top