പുരുഷന്മാരുടെ ചെസ്റ്റ്ലേ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കാം

ആണുങ്ങളിൽ കാണുന്ന സ്ഥാനം വളർച്ചയാണ് ഗൈനക്കോമാസ്റ്റിയ എന്നുപറയുന്നത് ഇനി ഒരു കാലയളവിൽ വളരെ സാധാരണയായി നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണിത്. ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എന്താണ് വരുന്നത് ഇതൊരു സാധാരണ അവസ്ഥയാണോ എന്തെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടോ അതിന്റെ സർജറി എന്താണ് എന്തൊക്കെയാണ് സർജറിയുടെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇതിൻറെ റിക്കവറി എങ്ങനെയാണ് സാഹചര്യത്തിൽ ചെയ്താൽ എത്ര വരും എന്നൊക്കെ നോക്കാം. സ്ത്രീകളിൽ കാണുന്ന പോലെ ഉള്ള സ്തന വളർച്ച പുരുഷന്മാരിലും വന്നു എന്നാലും അത് അവരുടെ ജീവിതത്തെ സാരമായി തന്നെ ബാധിക്കും.ഇത് കാരണം പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരു ടീഷർട്ട് ഇടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിനായി ഷർട്ട് അഴിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അവസ്ഥയല്ല പക്ഷേ ഇത്.

   
"

അവൻറെ ഒരു മെന്റൽ കോൺഫിഡൻസിനെ വളരെയധികം തളർത്തുന്നു മൊത്തത്തിൽ അവർ ഇതിനെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. എന്താണ് കാരണം പ്രത്യേകിച്ചൊരു തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ ഇല്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഹോർമോൺ വ്യതിയാനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ആണുങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റോസിറോണം സ്ത്രീകളുടെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഈസ്രജനും ഹോർമോണിന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള വ്യതിയാനങ്ങൾ ആണ് ഇതിൻറെ ഒരു കാരണമായിട്ട് സാധാരണ പറഞ്ഞുവരുന്നത്. അതിനുപുറമേ ചില ആൾക്കാര് ചില അസുഖങ്ങൾക്ക് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അവർ എടുക്കുന്ന ചില മരുന്നുകൾ കാരണം ഗൈനക്കോമാസ്റ്റിയ വരാറുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ കാരണം മാത്രമാണ് ആൾക്കാർക്ക് വരുന്ന ഒരു ഡൗട്ടാണ് അതുപോലെതന്നെ മുകളിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു അസുഖവും ഉണ്ട്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top