നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കൃഷികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് വിളവ് ഉണ്ടാക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത്

എല്ലാവർക്കും ഒരു പരാതി മുളകിന്റെ മുളകൊന്നു ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നത് മുളകിന്റെയും നല്ലൊരു പരിഹാരമാർഗ്ഗവും ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ നാളികേരം പൊതിച്ചു കിട്ടുന്ന ഈ ചകിരി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മുളകിന് ഒരിക്കലും പൂ കൊഴിച്ചൽ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ എന്തെല്ലാം ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. ആരാണ് അടിപൊളി ടിപ്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് മാത്രം മതി നമുക്ക് ഇതുപോലെ നമുക്ക് മുളക് ഉണ്ടാവും. ചകിരി കിട്ടും പക്ഷേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുള്ള ചകിരി വേണം എടുക്കാൻ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചകിരിച്ചോറിൽ ഒരു കറയുണ്ടാവും അത് നമ്മുടെ ചെടികൾക്ക് ദോഷമാണ് അപ്പൊ പച്ച ചകിരി ഒരിക്കലും എടുക്കരുത് പോലെ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുള്ള ചകിരി വേണം നമ്മള് എടുക്കാനായിട്ട്. പച്ച ചക്കര നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് രണ്ട് ദിവസം.

   
"

കറ കളഞ്ഞശേഷം നമുക്ക് എടുക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല. മണ്ണിലാണ് വെക്കുന്നത് എങ്കില് നമുക്ക് ഇതേപോലെ വലിയ വലിയ ചകിരികൾ എടുക്കാം. എല്ലാ ആഴത്തിലും കുഴിയെടുത്ത് അതിൽ ഇട്ടിട്ട് എല്ലാ ഗ്രോ ബാഗിലാണ് അത് ഇടുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മള് ഈ ചതിന ചെറുതാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പീസ് ആയിട്ട് കിട്ടും. നമുക്ക് ഇതങ്ങനെ ചെറിയ കഷണങ്ങളായി നമുക്ക് ഒരു ഗ്രോ ബാഗ് അല്ലെങ്കിൽ ചെടി ചട്ടിയിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചാൽ മാത്രം മതിയാവും. പ്രോട്ടീൻ മിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ ആ മണ്ണിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ വളങ്ങളും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top