നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള നീർക്കെട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക

ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ പല കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു 80 ശതമാനം കാരണം കടക്കുന്നത് അതിൻറെ പേരാണ് ഇൻഫർമേഷൻ അതായത് നീർക്കെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ അത് പല പല അവയവങ്ങളിലും പലപല രീതികളിലും പലപല പേരുകളിലും അറിയപ്പെടുന്നു എന്ന് മാത്രമേയുള്ളൂ. അതിൻറെ എല്ലാത്തിന്റെയും ബേസ് കിടക്കുന്നത് ഒരൊറ്റ കാര്യമാണ് അതായത് നമ്മുടെ ജോയിന്റുകളിൽ ആർത്രൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇൻഫ്ളമേഷൻ കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ആർത്രൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ സൈനസൈറ്റിസ് എല്ലാം ആ ഗ്യാസ് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പലപല കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നു അതേപോലെതന്നെ ബാക്ടീരിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്നു ഒരു പ്രശ്നത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ശരീരം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രതിരോധത്തിന് ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് ഇൻഫ്ളമേഷൻ പറയുന്നത്.

അങ്ങനെ വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ മിൽട്രി അല്ലെങ്കിൽ പോലീസുകാരൻ ഒരു ബഹളവും പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നില്ല ജാഥ വരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആരെങ്കിലും ഭാഗമായിട്ട് വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന കാവലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പോലീസുകാരെ ഇറങ്ങി എല്ലാവരെയും അടിച്ചു ഓടിക്കുന്ന രീതിയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഒരു ശാരീരികമായ വൈറസുകൾ ആകാം ബാക്ടീരിയകളാവം ഇതിനെ നമ്മൾ ശരീരം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആണ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഏതൊക്കെ അവയവങ്ങളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുവോ അത്രയും അവയവങ്ങളെ ഇൻഫർമേഷൻ ആകുന്നു ഓരോ ഇൻഫ്ലമേഷൻ വ്യത്യസ്ത രീതികളിലാണ് മാറുന്നത് ചില ചില ഇൻഫ്ലമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൊല്ലങ്ങളോളം കളിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ അതിനെയാണ് ക്രോണിക് ഇൻഫ്ലമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *