വിവാഹത്തിനുമുമ്പ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ

നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ പല സ്റ്റേജുകളിൽ നമ്മൾ കടന്നു പോകാറുണ്ട് ഏറ്റവും നമ്മുടെ ചെറിയ അഭിപ്രായം തൊട്ട് നമ്മൾ നേഴ്സറി പോകുന്നു സ്കൂൾ നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു അതേപോലെ കോളേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫിലെ ഒരു ഭൂരിഭാഗവും നമ്മൾ പഠനം ആയിട്ട് സ്കൂളുകൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് ജീവിച്ച് പോകുന്നു ആളുകൾ ആണ് നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞേച്ച് നമ്മൾ ഒരു പഠനം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു ജോലിയിലേക്ക് വന്ന ആ ജോലി നമുക്ക് ഒരു ശമ്പളം കിട്ടി. ആ ശമ്പളത്തിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മള് വീടു പണിയുന്ന കാർ വാങ്ങിക്കുന്നു അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഒരു പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചുവരുന്നു. സംബന്ധിച്ച് പഠിത്തം കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഓരോ ഇപ്പോഴത്തെ രീതി കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട് പഠിത്തം കഴിഞ്ഞതും കല്യാണം ആയിരിക്കും.

   
"

നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ 18 വയസ്സ് പെൺകുട്ടികൾക്കും 21 വയസ്സ് പറഞ്ഞെങ്കിലും അതിനെക്കാളും മുമ്പ് കല്യാണം ഒരു പ്രായപൂർത്തി എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് കല്യാണം ആയില്ലേ എന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ തുടങ്ങി വീട്ടുകാര് പിന്നെ അന്നേരം തന്നെ ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പൊൾ പഠിക്കണം എനിക്ക് ഇന്ന് ജോലി വേണം എനിക്ക് നിന്നെ ശമ്പളം ജീവിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടും സ്വന്തമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറി എന്നാലും ഇപ്പോഴും ഭൂരിഭാഗം നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. പല സ്റ്റേജുകളിൽ നമ്മൾ കടന്നുപോയി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കല്യാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെയും സ്റ്റേജുകൾ തുടങ്ങുന്നു. കല്യാണത്തിനു ശേഷമാണ് ശരിക്കും നമ്മോട് ജീവിതം പുതിയ രീതിയിൽ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു 75% വും നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫ് പാർട്ണറോടൊപ്പം തന്നെയാണ്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Scroll to Top