ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞു കൂടുന്നതിന്റേതാണ്

അതായത് കോശങ്ങളിൽ കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടുന്നതിനാണ് കരൾ രോഗത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന്. പിത്താശയക്കല്ല് സിറോസിസ് ക്യാൻസറും തുടങ്ങിയ ചികിത്സിച്ചു ഭേദമാക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്ന രോഗങ്ങൾ. തുടക്കത്തിലെ തന്നെ കണ്ടെത്താവുന്ന രോഗമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫിറോസ് രക്ത ചർദ്ദിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ക്യാൻസറിലേക്കും ഒക്കെ എത്തുന്നത്. മോഡേൺ മെഡിസിൻ ഇത്ര പുരോഗമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ കഴിയാത്ത കുട്ടികളിൽ പോലും വയറിൻറെ സ്കാൻ എടുത്താൽ ഇവർ കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് കാരണം കരളിൻറെ പ്രവർത്തനങ്ങളെപ്പറ്റി കരളിൽ കൊഴുപ്പ് അടിയാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എന്നും വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാൻ മാത്രം കരൾ.

   
"

രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. മൂന്നുതരത്തിൽ പെട്ട ജോലികളാണ് കരൾ എന്ന അവയവം ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ദഹിപ്പിക്കുവാനുള്ള ദഹന രസങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുക ദഹനേന്ദ്രിയത്തിൽ നിന്നും ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന പോഷകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും വേണ്ട വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നത് ഏകദേശം 500 ഓളം വസ്തുക്കൾ തുടർച്ചയായി ശരീരത്തിൻറെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് നിർമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കെമിക്കൽ ഫാക്ടർ സംയുക്തമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. മൂന്നാമതായി ശ്വാസത്തിലൂടെയും ത്വക്കിലൂടെയും ഭക്ഷണത്തിലൂടെയും രക്തത്തിലെത്തുന്ന വിഷ വസ്തുക്കളിൽ ഡീടോക്സ്ഫിയർ ചെയ്യുക എന്നതാണ്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top