മദ്യപാനം കൂടുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ചില പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ

ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആൽക്കഹോൾ അഥവാ മദ്യപാനം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കരൾ രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. കരളും പാൻക്രിയാസ് കാണുന്ന പേഷ്യൻസ് രോഗികളിൽ ഒരു വലിയ പങ്ക് മദ്യപാനം കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. അഞ്ചു പത്തുവർഷമൊക്കെ തുടർന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ അവരിൽ ഒരു 20 ശതമാനം പേർക്കും ഈ പറഞ്ഞ വില ഗുരുതരമായ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അപേക്ഷിച്ച് മദ്യപാനത്തിന്റെ രീതിയിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറയാം. ചെറിയ ടൈമിന്റെ ഉള്ളില് ഒരു രണ്ടുമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ആണുങ്ങൾ ഒരു അഞ്ച് ഡ്രിങ്കിന് കൂടുതല് കഴിക്കാം അഞ്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5 തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് 45 എം എൽ വിസ്കിയാണ് അതിൽ കുറവ് മതി ഒരു ഒരു പെങ്കിലും കുറവിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലാർജ് എങ്കിലും കുറവിനെയാണ് ഒരു ഡ്രിങ്ക് ആണുങ്ങൾ ഒരു അഞ്ച് ഡ്രിങ്ക് ഒരു രണ്ടുമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 5 ഡ്രിങ്ക് കഴിക്കുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സമ്പ്രദായത്തിന് പറയുന്ന പേര് നിൽക്കാൻ ഇങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട്.

ആൽക്കഹോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലോട്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ ടൈമിലേക്ക് കേറുകയാണ്. കരളിന് മെറ്റബോളിസം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിലും കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ വരുന്നത് അത് ബ്രെയിൻ ബാധിക്കാനും കൂടുതൽ സ്ട്രോങ്ങ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കഹോളിക് തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാനും കാരണമാകും. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്നതാണ് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. മദ്യപാനത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് മദ്യം മാത്രമേ ഞാൻ കഴിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ലിവറിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് കഴിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തു തരം വിസ്കി കഴിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം അത് നമ്മൾ എത്ര അളവിൽ കഴിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *