ഈ ജ്യൂസ് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഷുഗർ കൂടാതെ ശ്രദ്ധിക്കാം

കൂടുതലാളുകളെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് പ്രമേഹം നമ്മുടെ കൺട്രോൾ അല്ലാതിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഷുഗറിന്‍റെ ലെവൽ കൺട്രോൾ അല്ലാതെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെതന്നെ പലർക്കും നമ്മുടെ ഡയബറ്റിസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് മിഥ്യാധാരണകൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള രീതിയെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇത് ഇതുകൊണ്ട് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ബാധിക്കുന്നത്.

   
"

നമുക്കറിയാം പ്രധാനായിട്ടും രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഉള്ളത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഷുഗറിന്റെ അളവ് കൂടിവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇതാണ് നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെതന്നെ പക്ഷേ കുറച്ചുകാലം കഴിയുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് സ്റ്റേജിന് പറയുന്നതാണ് പ്രീ ഡയബറ്റിസ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡയബറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്.

കണ്ടുവരാറുള്ളതാണ് അത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രീ ഡയബറ്റിക് സ്റ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഡയബറ്റിസിന് പിന്നീട് മെഡിക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ലാതെ നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിലെ കുറച്ചുകാലം മാത്രം ഒന്ന് മാറ്റം വരുത്തിയശേഷം കംപ്ലീറ്റ്ലി നോർമൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെ പറയുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് എഫ്ബിഎസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 80 നും നൂറിനു ഇടയ്ക്കാണ് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള വരുന്നത് പക്ഷേ അത് നൂറിനും 125നും ഇടയ്ക്കാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ പ്രീ ഡയബറ്റിസ് കണ്ടീഷൻ ആണെന്ന് പറയാം.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Scroll to Top