നിങ്ങളൊക്കെ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുന്നുണ്ട് അതിൻറെ കാരണം ഇത് മാത്രമാണ്

കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട് ഒരു ഡോക്ടർ നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ആരും ഇത് കേട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് പതറി പോകും ഇന്ന് 15 വയസ്സ് കഴിയുന്ന പയ്യന്മാരെ പെൺകുട്ടികളുടെ ഉയർന്ന അളവിൽ കൊളസ്ട്രോൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് എന്ന് ഡോക്ടർ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഉയർന്ന കൊളസ്ട്രോൾ നമ്മുടെ രക്തത്തിലുള്ള സാധാരണ ഡോക്ടർമാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊളസ്ട്രോളിന്റെ അളവ് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊഫൈൽ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം.

   
"

അതായത് നമ്മൾ 12 മണിക്കൂർ ഫാസ്റ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതായത് രാത്രി 8 മണിക്ക് ആഹാരം കഴിച്ചാൽ 12 മണിക്കൂർ ഫാസ്റ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് രാവിലെ 8:00 മണിക്ക് വെറും വയറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് അറിയാൻ സാധിക്കും അതായത് അപകടകരമായ ലോഡൻസി ആവശ്യമുള്ള അറിയാം നമ്മുടെ രക്തത്തിലുള്ള അപകടകാരിയായ ഏറ്റവും ചെറിയ കൊളസ്ട്രോൾ കണികകളുടെ അളവ് അറിയാനായി സാധിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ ടോട്ടൽ കൊളസ്ട്രോളിന്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് 200 മില്ലിഗ്രാം എന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷേ ഒരു തവണ നിങ്ങൾക്ക് ഹൃദയഘാതം വന്നവരാണെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് 160 മുകളിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് ഇന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്രം കർഷിക്കുന്നുണ്ട്.

എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഗുഡ് കൊളസ്ട്രോളും ബാഡ് കൊളസ്ട്രോളും 20% കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ടോട്ടൽ കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന പേരിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വണ്ണം ഉള്ളവർക്കാണ് ഇത് കൂടുന്നത് എന്നും മേലിഞ്ഞിരിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് ഉണ്ടാവില്ല എന്നും കൊളസ്ട്രോൾ വരികയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഉയരുകയില്ല എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം ആള്‍ക്കാരെ മാറ്റേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Scroll to Top