നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് ഇത് ചെയ്താൽ മുഖത്തേ കരുവാളിപ്പ് മാറും

ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെയധികം ആരോഗ്യപരമായ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് ഹെൽത്ത് കോൺ പറയാം അതേപോലെതന്നെ നമ്മളിൽ പരമാവധി ആൾക്കാരും ബ്യൂട്ടി കോൺഷ്യസ് ആണ് സൗന്ദര്യത്തിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയാണിത് ഒരുപക്ഷേ നമ്മുടെ ഒരു മനുഷ്യൻറെ കോൺഫിഡൻസ് വളരെയധികം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ സൗന്ദര്യം ഒരു മാനസികമായ ഒരു അവസ്ഥ പോലും നമ്മളെ സഹായിക്കാറുണ്ട്.

ആ പിഗ്മെന്റേഷൻസ് നമ്മളെ വളരെയധികം മാനസികമായിട്ട് അലട്ടാറുമുണ്ട് ഏത് ഭാഗത്ത് വേണമെങ്കിലും വരാം പക്ഷേ ഇത് മുഖത്ത് വരുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ അതിനെ ശ്രദ്ധിക്കാറുള്ളത്. കാരണം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള പല ആൾക്കാരെ അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അടക്കം പലർക്കും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തോന്നാറുണ്ട് സാധാരണയായി കൗമാരക്കാരനാണ് ഈ പറയുന്ന കാണാറുള്ളത്.

പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾ അതേപോലെ വയസ്സൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ സ്ത്രീകളുടെ മുഖത്ത് ഇതുപോലെയുള്ള ചില നിറവ്യത്യാസങ്ങളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഈ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പറയുന്ന മുഖക്കുരുകൾ തന്നെയാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ പരസ്യങ്ങളും കാണുന്ന പല സോപ്പുകളും മാറിമാറി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ശരീരം മുഴുവൻ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഒന്നും കാര്യമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും കാര്യം ആയിട്ട് വരാറില്ല. ഒരുപക്ഷേ ചെറിയ ചുരുക്കം ചില ദിവസങ്ങളിലേക്ക് കുറച്ച് വ്യത്യാസമായിട്ട് കാണാം പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കാരണം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *