നിങ്ങൾക്ക് മുട്ടുവേദന ഇനി പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാം

ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഫൈബറുകൾ കൂടിച്ചേർന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രക്ച്ചറാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. മുട്ടിന് പ്രധാനമായും നാല് തരത്തിലുള്ള നിഗമെൻ്റ് ആണ് ഉള്ളത് പുറകുവശത്താണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇതുപോലെ നമ്മുടെ മുട്ടിലാണ് സ്ഥിതി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റാവുന്ന തീവ്രമായ വേദനയും നീരും ഈ വ്യക്തികൾക്ക് കയറിവന്നുകഴിഞ്ഞാൽ നടക്കുമ്പോൾ മുട്ട് പെട്ടെന്ന് വളഞ്ഞു പോകുന്നത് പോലെ തോന്നി പോകാറുണ്ട്.

   
"

ലാൻഡ് ചെയ്തു ഒരു കുഴിയുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിലേക്കുള്ള പ്രഷർ കൂടുതൽ വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു അങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ആൾക്കാരും കണ്ടു. നമ്മുടെ ഇനി നാലു തരത്തിലുള്ള ധർമ്മങ്ങളാണ് നിർവഹിക്കുന്നത് അത് ശരിയായ രീതിയിൽ നിർവഹിക്കേണ്ടത് അതിൻറെ കടമകൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് എല്ലാത്തിനും പൂർണമായും ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും.

ഈ വളവിനെ പ്രിവൻറ് ചെയ്യാനും ഹെല്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ടയറുകൊണ്ട് വരാനും അല്ലെങ്കിൽ ടയറും വരാം. തിരിയാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് നടക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് വരും ഒരു ഹോളിവുഡ് പ്രയർ കളിക്കുന്ന ജമ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോർമലി അവരുടെ മൂട്ടിന് ഇളക്കവും സംഭവിക്കുകയും പെട്ടെന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. അത് അപ്പോൾ തന്നെ ആയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും കുറെ വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു തേയ്മാനം പോലെ ഉണ്ടാവുകയും പിന്നീട് വലിയ ഒരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യുന്നത്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Scroll to Top