കുടൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഇത് മാത്രം ചെയ്യുക

നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ഓട്ടോ മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ റീസൺ സ്റ്റഡീസ് പറയാണെങ്കിൽ ജീനോമെഡിസി ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കുടലിന്റെ ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ഓട്ടോമൻ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാവും ആമവാദം പോലെയുള്ള കേസ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് 2016 നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡിയിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു വൻകുടലുകളിൽ ബാക്ടീരിയൽ ആണ്.

ഏകദേശം നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി തരുന്ന ഏറ്റവും അധികം കോശങ്ങൾ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഗെഡി ആണുള്ളത് നമ്മുടെ ആ ഒരു കുടലിന്റെ ആരോഗ്യം പ്രോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പല അസുഖങ്ങളും ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും കുടലിന്റെ ആരോഗ്യം പ്രോപ്പർ അല്ലാഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇവൻ ശ്വാസകോശം ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ പോലും അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ആറെ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ളമേറ്ററി എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് തരം കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് പ്രോപ്പർ അല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ ഉള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്.

പറയുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയ ഈ ബാക്ടീരിയയുടെ ഗ്രോത്ത് കൂടുന്ന കാരണം ഈ ബാക്ടീരിയൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് കുറഞ്ഞ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയാസ് ഉണ്ടാവല്ലോ നമുക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് പോലെ ശരീരത്തിലെ ഒരുപാട് നല്ല ബാക്ടീരിയാസ് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ഗെട്ടിയിൽ ഈ ഗെറ്റ് ഹെൽത്തിന് പ്രോപ്പർ ആക്കാനുള്ള ഒരു ബാക്ടീരിയ കൂടുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ നല്ല ബാക്ടീരിയ കുറഞ്ഞുവരുന്നു.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *