ഇത് ചെയ്താൽ വെരിക്കോസ് വെയിൻ തിരിച്ചു വരില്ല ഉറപ്പുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്

ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പലപ്പോഴും പലരുടെയും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വെരിക്കോസ് റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലം പറയുന്നത്. വെരിക്കോസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു വളരെ കുറവാണ് പലരും പറയുന്നത് എനിക്ക് വെരിക്കോസ് ഇല്ല കേക്കുന്ന സമയത്ത് വെരിക്കോസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോ മനസിലാകും ഒരു 60% മാത്രമാണ് നമുക്ക് കണ്ണിൽ കാണുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള വെരിക്കോസ് വരുന്നത് എന്ന് വച്ചാൽ കാലിൽ ഇങ്ങനെ ഞരമ്പ് തടിച്ചു വരുന്നത് വെരിക്കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോ ഈ കാലിന്.

   
"

വേണ്ടി തടിച്ചു വരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ആണ് പൊതുവേ നമ്മൾ വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്ന് പറയുകയും അതുകഴിഞ്ഞ് ഭൂരിഭാഗം ആളുകളിൽ തടിച്ചു മാത്രം കടക്കുകയും ഉണ്ടാവാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും ചില ആളുകളില് കാലിലെ ബുദ്ധിമുട്ടേയില്ല പക്ഷേ ബാക്കി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനീ പറയുന്നത് മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റിൽ ഉള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ അല്ല സാധാരണ ഒരു ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാകാനായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനാണ്.

സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഒരു ഞരമ്പ് ഇങ്ങനെ തടിച്ചു വന്നു ചില ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഈ സ്പൈഡർ പോലെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ഒരു വെയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ടുവരുന്നത് ആ ചിലപ്പോൾ സിംഗിൾ വൈൻ ആയിരിക്കും കുറച്ച് വണ്ണം കൂടിയ കട്ടിയായിട്ടുള്ള എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈൻ കാണും നമുക്ക് കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആയിരിക്കും.

സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്നു പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ കാല് കടച്ചിൽ എന്നുപറയില്ലേ കടുപ്പ് വേദന കടച്ചിൽ എന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു 10 മിനിറ്റ് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകും എന്ന് തോന്നും അല്ലെങ്കിൽ കാലിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഒരു പ്രയാസം തോന്നും അതാണ് സെക്കൻ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Scroll to Top