എല്ല് തേയ്മാനം എങ്ങനെ നമുക്ക് വരാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം എന്ന് നോക്കാം

സാധാരണ 45 വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകൾക്കാണ് ഈ പറയുന്ന എല്ലു തേയ്മാനത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ളത്. അതിനു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പുരുഷന്മാരിൽ ധാരാളമായിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ആണ് സ്ത്രീകളിൽ വളരെ കുറച്ച് കാണാറുണ്ട് എല്ലിന് ഉറപ്പുണ്ടാക്കുന്ന സാന്ദ്രത വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും എല്ലിന്റെ സാന്ദ്രത വർധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്.

എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. പ്രധാനമായിട്ട് അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് 5 നോട്ടീഷനാണ് നമ്മൾ ശരീരത്തിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് വൈറ്റാമിൻ ഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു 20 മിനിറ്റ് എങ്കിലും കൊണ്ടുനടക്കണം എന്നാണ് പറയാനുള്ളത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വൈറ്റമിൻ ഡീ കുറയും മാത്രമേ മഗ്നീഷ്യം ആയാലും പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് വൈറ്റമിൻ ഡി വളരെ നല്ലോണം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോസ്റ്റിയോസിസ് സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് ആണെങ്കിൽ വളരെ ഹൈ ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻ ഡി നമ്മൾ കഴിക്കരുത്.

വളരെ ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ള വൈറ്റമിൻ ഡീ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും യൂറിനിൽ കൂടി പുറത്തേക്ക് മഗ്നീഷ്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് പുതിയ പഠനങ്ങൾ ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നം തുടങ്ങിയ ആൾക്കാരെ ചെറിയതോതിൽ മാത്രമേ വൈറ്റമിൻ ഡീ എടുക്കാൻ പാടുകയുള്ളൂ.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *