അകാലനര ചെറുപ്പക്കാരിൽ പോലും പെട്ടെന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം

അകാലനര പലരുടെയും ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം തന്നെയാണ് താടിയും മീശയും ചിലപ്പോൾ മുടിയും ഒക്കെ നനച്ചു തുടങ്ങി കണ്ണ് നല്ല ഒരു പത്ത് വയസ്സ് കൂടുതൽ പറയുക ചെയ്യുന്നത് ആർക്കും അത്ര സുഖിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലmഈ നരക്കുന്ന വിചാരിച്ചാലോ ഒട്ടുമിക്ക ഡൈകൾക്ക് അലജീയാണ്. ഇനി എന്നാലോ അത് ചെമ്പിച്ചു പോകും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഡൈ ആണ് വീട്ടിൽ പ്രിപ്പയർ സംഗതിയാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന് നീലാംബരി പൊടി എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി തന്നെയാണ് 2 ഹെന്നയാണ് 3 കാപ്പിപ്പൊടിയാണ് കാപ്പിപ്പൊടി ചുമ്മാ പൊടിയായിട്ട് ചേർത്താൽ പോരാ അത് കാപ്പി ഉണ്ടാക്കി കാപ്പി നല്ല ചൂടും ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ്.

   
"

പൗഡർ ആയിട്ട് തന്നെ വേണം. കാരണം ഇത് ഉണക്കി പൊടിച്ച് അത് വെള്ളത്തിൽ ചാലിച്ച് നിന്ന് എഴുന്നേക്കുമ്പോൾ കളർ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ മുടിയിൽ പിടിക്കില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് നല്ല പൗഡർ ആയിട്ടുള്ളതും കാപ്പിപ്പൊടി നല്ല കുറുകിയ കാപ്പിപ്പൊടി തന്നെ ഇട്ട് നല്ല കുറുകിയ കാപ്പി ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യണം. കാപ്പി കുടി ചായപോടി ആയാലോ എന്ന് സംശയം തോന്നിയാലോ? നമ്മുടെ ഒരു വെളുത്ത ഷർട്ട് ചായപ്പൊടിയും കാപ്പിപ്പൊടി വീണാലും രണ്ടിനും വ്യത്യസ്തമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷേ കാപ്പിയുടെ കറ അത്രപെട്ടെന്ന് പോകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ കാപ്പി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കളർ കിട്ടാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലത്.

ഇനി വെറും കാപ്പി വെച്ച പോര നല്ല ചൂടോടെ വേണം ചേർക്കുന്ന മറ്റു പൊടികളും ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് നീലമ്പരിപ്പൊടി ഹെന്നയുടെ പൊടി പിന്നെ ഈ കാപ്പി കാപ്പി ഇവിടെ ചേർത്ത് അതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്ന കുറച്ചു ചേരുവകൾ ഉണ്ട് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് നെല്ലിക്ക പൊടിയാണ് രണ്ടാമത് അശ്വഗന്ധ ചൂർണം നമുക്ക് അങ്ങാടി കടയിൽ ഒക്കെ കിട്ടാവുന്നതാണ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് ഈ കളർ കിട്ടാൻ ആയിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top