ഗർഭാശയം മുഴകൾക്കുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ

സ്ത്രീ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ഇംപോർട്ടൻറ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഓർഗൻ ആണ് ഗർഭാശയം. അതിൽ വരുന്ന മസിൽ ടിഷ്യൂസിന്റെ ഞാൻ ക്യാൻസറൻസ് ആയ വളർച്ചയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മുഴകളാണ് ഗർഭാശയ മുഴകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈബ്രോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. മുഴുവൻ സാധാരണയായി ഒരു 35 വയസ്സ് മുതൽ 50 വയസ്സ് വരെയുള്ള സ്ത്രീകളിലാണ് കാണുന്നത്. ഇത് പലതരത്തിലുണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഇൻ്ററാ മ്യൂറൽ ഫൈബ്രോയിഡ് എന്ന് പറയും ഇത് യൂട്രസിന്റെ വോളുകളിൽ കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങളാണ്. അടുത്തതാണ് സബ് ഫിറോസിസ് ഫൈബ്രോയ്ഡ്.

   
"

ഇതിന് പ്രശ്നം ലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നുംതന്നെയില്ല എങ്കിലും ഇത് യൂട്രസിന് അകത്താണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാക്കാറില്ല പക്ഷേ സൈസ് കൂടുന്തോറും അതിൻറെ പ്രഷർ കാരണം നമ്മുടെ അവിടെ പ്രധാനമായും വേദനകൾ കൂടുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. മൂന്നാമത്തത് ഇന്ന് പറയുന്നത് യൂട്രസിന്റെ ആന്തരിക ലൈംഗികമായ ലൈംഗിക വരുന്ന ഫൈബ്രോയിഡ് ആണ് ഇത് പ്രധാനമായും അമിതമായും രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഘടകം തന്നെയാണ്.

ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം അതിന് മെയിൻ ആയിട്ട് അമിത രക്തസ്രാവം തന്നെയാണ് അതുതന്നെ പലതരത്തിലുണ്ട് രക്തസ്രാവം തന്നെ പലതരത്തിലുണ്ട് അത് ഒന്നാമത്തെ ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും പീരിയഡ്സ് നിൽക്കാത്ത അവസ്ഥ 14 20 ദിവസത്തോളം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്ന പറഞ്ഞു വരാറുണ്ട് 21 ദിവസം ആകുന്നതിനു മുന്നേ തികയുന്നതിനു മുന്നേ തന്നെ അടുത്ത പിരീഡ്സ് അടുത്ത ബ്ലീഡിങ് തുടങ്ങാം എട്ടു ദിവസം തന്നെ ബ്രീഡിംഗ് കാണുമ്പോൾ പക്ഷേ അത് ഹെവി ആയിരിക്കും. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Scroll to Top