നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം നടക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം

നീലാ വയലറ്റ് പച്ച ഓറഞ്ച് എന്നീ നാല് തരത്തിലുള്ള പൂമ്പാറ്റകൾ ഒന്ന് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു ശേഷം നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം നടക്കുമോ ഇനിയും എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായി ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം.നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രശലഭം നീല ചിത്രശലഭമാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചിത്രശലഭം നീലയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച ആഗ്രഹം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നടക്കും പുഷ്പം പോലെ നടക്കും പൂർണ്ണ ഈശ്വരാനുഗ്രഹം ഈശ്വരാധീനമുള്ള വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം അതിന് എത്ര വലുതായാലും ഇനി എന്തുതന്നെയായാലും നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇനി എത്ര വലിയ കടമ്പയുണ്ട്.

   
"

എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈശ്വരാനുഗ്രഹത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നടന്നിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട.ഈശ്വരന്റെ പൂർണ്ണ അനുഗ്രഹമുള്ള വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഒരു നീല നിറത്തിലുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ വയലറ്റ് നിറം ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം നടക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കുറച്ച് പ്രയാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നടക്കാതെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളതാണ് വയലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പർപ്പിൾ ആണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഉണ്ടെങ്കിൽ.

തെരഞ്ഞെടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ ചിത്രശലഭ അതായത് പച്ചയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം നടക്കും ദൈവം നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും കൈവിടില്ല പക്ഷേ അല്പം സമയം എടുക്കും നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല അതിനൊരു സമയം ഭഗവാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് ആയിരിക്കും ഇത് നടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

https://www.youtube.com/watch?v=XyVOEqsvYcc

Scroll to Top