അടുക്കളയിലെ ഈ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് യൂറിക്കാസിഡ് മാറ്റിയെടുക്കാം

സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം നിങ്ങൾക്കെല്ലാം യൂറിക് ആസിഡ് വളരെയധികം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. എന്താണ് കാല് വേദന വന്നാൽ എല്ലാരും യൂറിക്കാസിഡ് നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് കൊണ്ട് വരാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വേദനയുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രമല്ല അതിലെ കുറെ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വസ്തുതകളും കൂടെയുണ്ട് അപകടസൂചനകൾ ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. എന്താണ് യൂറിക്കാസിഡ് മത്സ്യം മാംസം പരിപ്പുകൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ രക്തത്തിലെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് സാധാരണ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും.

   
"

പക്ഷേ ഇത് ഒരുപാട് അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നത് പ്യൂരിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രക്തത്തിലെ വസ്തു വിഘടിച്ച് മെറ്റബോളിസം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ ജോയിന്റുകൾക്ക് ചുറ്റും ജോയിന്റുകൾക്ക് അകത്തേക്ക് വേദനയും നീരും ഉണ്ടായിയാണ് യൂറിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എന്താണ് യൂറിക് ആസിഡിന്റെ ഘടന എങ്ങനെയാണ് ഇത് വേദന ഉണ്ടാക്കുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇത് അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് എന്തൊക്കെ അപകടങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അമിത ഭാരം ഒരു അമിതഭാരം നമ്മുടെ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് വെള്ളം കുടി കുറവ് എക്സസൈസ് ഇല്ലായ്മ എന്നിവയൊക്കെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ യൂറിക് ആസിഡ് അമിതമായി അടിഞ്ഞു കൂടാറുണ്ട്.

അവയെ മത്സ്യം ഒരുപാട് കഴിക്കുന്നവരെ മീറ്റ് കഴിക്കുന്നവരെ ചിലതരം പരിപ്പ് വർഗ്ഗങ്ങൾ ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും യൂറിക് ആസിഡ് അടിയും നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഏത് ഭാഗത്ത് വേണമെങ്കിലും ഇത് അടിഞ്ഞു കൂടാം. രോഗി വരുന്നതെന്ന് വച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ കാലിലെ വേദന നമ്മുടെ ഹീൽ പെയിൻ പ്ലാൻറ് വരാറുണ്ട് വേദന ഷോൾഡറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേദന കയറ്റി വേദന യൂറിക് ആസിഡ് കാരണം നമുക്ക് വരാറുണ്ട്. രണ്ട് നമുക്ക് കിഡ്നിയിലെ വരാറുണ്ട് അത് കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ആയി വരുന്നതും ഒരു വേറൊരു ഘടകമാണ്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Scroll to Top