മുഖത്തെ പാടുകൾ ക്ലീൻ ആക്കാൻ ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ

കൗമാരകാരെയും ചെറുപ്പക്കാരെയും വിഷമിപ്പിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ് മുഖക്കുരു മുഖത്ത് മാത്രമല്ല നെഞ്ചിലും പുറത്തും കക്ഷത്തിലും ഒക്കെ വലിയ കുരുക്കൾ ഉണ്ടായ സൗന്ദര്യ പ്രശ്നത്തിന് അപ്പുറം ഒരു ആരോഗ്യപ്രശ്നമാണ്. കാരണം എങ്ങനെയാണ് അസ്വസ്ഥതകൾക്കൊപ്പം കുരുക്കളും കുഴികളും ഒഴിവാക്കാനും നഷ്ടപ്പെടാതെ സംരക്ഷിക്കാതെ പുറത്തും കക്ഷത്തിലും ഏരിയസിലും ഒക്കെ തടുപ്പും പഴുപ്പും വേദനയും ഉണ്ടാകുന്ന കുരുക്കളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്.

   
"

ശരീരത്തിൻറെ പ്രവർത്തനത്തെ രോഗകാരണത്തെ വ്യത്യസ്ത രീതികളുടെ ഗുണദോഷങ്ങളെയും മനസ്സിലാക്കി രോഗപ്രതിരോധവും രോഗമുക്തിയും സാധ്യമാക്കാനുള്ള അറിവ് നേടാൻ സഹായിക്കുക എന്നതിനാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ചെറിയ കുരുക്കൾ ഒക്കെ മുഖത്ത് മുഖത്ത് മാത്രമല്ല ശരീരത്തിലും ഒക്കെ കൂടി വരുന്നതാണ്. ഒരു യൂണിറ്റാണ് അതായത് ഹെയര്‍പോളികൾ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ ഒരു ഉണ്ടാവും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഒരു ഉണ്ട് ഈ രോഗം ബാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ നമുക്കൊരു സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഗ്ലാൻഡ് ബ്ലോക്ക് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

ഇൻഫർമേഷൻ വരും പിന്നെ അതിൻറെ ഒരു ഡിഫറെൻറ് ആയിരിക്കും ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ട് പൊങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ് അതുതന്നെ ഇൻഫെക്ടഡ് ആയി വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വന്നു പിന്നെ അത് കുഴിഞ്ഞു വരുന്നത് പോലെ ഒരുപാട് പാടുകൾ ആയിട്ടും വന്ന് കാണാറുണ്ട്. കൂടുതൽ വരുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ ഹോർമോൺസുമായിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഒരുപാട് ടീനേജ് സമയത്ത് കൂടി വരുന്നത്. അതെല്ലാം നമ്മുടെ ഹോർമോൺസുമായിട്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ടെസ്റ്റോൺ എന്ന ഒരു ഹോർമോണും ആയിട്ടാണ് കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Scroll to Top