മുഖക്കുരു സ്ത്രീകളുടെ സൗന്ദര്യത്തിന് ബാധിക്കുന്നു എങ്കിൽ പരിഹാരമാർഗം ഇതാ

ഒരു പ്രായം മുതൽ തന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരുപാട് മുഖക്കുരു കണ്ടു എന്ന് വരാം ചിലവർക്ക് അത് വന്നും പോയും കൊണ്ടിരിക്കും അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ പോവുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ മുഖക്കുരു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് പി സി ഓ എസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹൈപ്പർ ഇൻസുലിൻ അനീമിയ നമ്മുടെ അണ്ഡാശയത്തെ ഒരു ഫോം ചെയ്യുകയും അത് നമ്മുടെ മുഖത്ത് കാണുന്ന പിംപിൾ ആയി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു.

   
"

വാരിയെല്ലിൻ്റെ താഴെയാണ് താഴെ ആയാണ് കൂടുതലായും ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കാണുന്നത് ഇത് കൂടുതൽ സുവർണ്ണ തടിച്ച് വളരെയധികം പെയിന്റ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മുഖക്കുരു തന്നെയായിരിക്കും. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് സിംറ്റംസ് കൂടി കണ്ട് വരാറുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് മെൻസസ് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് കുരുകൾ ഉണ്ടാവുക മെൻസസ് കറക്റ്റ് ആയി രീതിയിലല്ലാതെ വരുക ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് പെയിൻ ആയി തോന്നുക ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള മുഖക്കുരുകളും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഉണ്ടാവും. തടി കൂടി വരിക നിങ്ങളുടെ മുഖത്തെല്ലാം രോമങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക.

അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഇത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഇത് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്നു കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നും ഡയറ്റ് പിന്നീടൊന്ന് പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ അതുപോലെതന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്. പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ ചെയ്യുവാനായി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റെഗുലറായും മുഖം ക്ലീനായി സൂക്ഷിക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് മുഖത്തെ ഇടയ്ക്കിടയിൽ വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതുതന്നെയാണ് സോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫെയ്സ് വാഷ് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് ഒരിക്കലും നിർബന്ധമില്ല. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Scroll to Top