നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് മലവും കീഴ്വായുവും പുറത്തുപോവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്

നമുക്ക് മറ്റൊരു ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്കസ് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ വയറിന് ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവുക അതുപോലെതന്നെ പുകച്ചിൽ ഉണ്ടാവുക പോകുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പോവുന്നില്ല എന്നുള്ള പ്രയാസമുണ്ടാകും ഇങ്ങനത്തെ കേസുകളിലേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം. 100 പേരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഒരു 40% ആളുകളുടെ പ്രശ്നം ഇതുതന്നെയാണ് എന്നുവച്ചാൽ ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഉടനെ വയറ്റിൽ ഗ്യാസ് നിറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പുളിച്ചു വരിക നെഞ്ചരിച്ചിൽ ഉണ്ടാവുക.

   
"

കീഴ്വായു വന്നു പോവുക അതേപോലെതന്നെ ചില ആളുകൾക്ക് ടോയ്‌ലറ്റിൽ പോകാനേ പറ്റുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ രണ്ടുമൂന്നു ദിവസങ്ങളിൽ പോകാതിരിക്കുന്ന ആളുകള് പിന്നെ വായിൽ വരുന്നത് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന സ്‌മെൽ ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം റിലേറ്റഡ് ആണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഭൂരിഭാഗം പ്രശ്നവും തുടങ്ങുന്നത് പലപ്പോഴും ഇതിന്റെ കണക്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മുടെ പലപല ട്രീറ്റ്മെൻറ് ആണ് എടുക്കുന്നത്.

എങ്കിലും ഇവിടെയാണ് അതിനെല്ലാം തുടക്കം അതായത് പല പ്രശ്നങ്ങളും നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്നതുപോലെ ആമവാതം എന്നത് അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ഉണ്ടാകുന്ന ചൊറിച്ചിലും പാടുകൾ എല്ലാം തന്നെ ഇതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയി തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. വെള്ളപ്പാണ്ടുകൾ അത് ആണ് അതേപോലെതന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ന്യൂറോൺസിന് ഡാമേജ് വരികയും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ബലക്കുറവ് രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതും ഇതെല്ലാം തന്നെ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണൽ ഡിസീസസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Scroll to Top