ചിക്കൻ സ്കിൻ എന്നുള്ള ഒരു പുതിയ രോഗാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം

ചിക്കൻ സ്കിൻ അതെന്താ സാധനം ഇത് നമ്മളിൽ പലർക്കും ഉണ്ട് പല ടീനേജുകാർക്കും ശ്രീവിലസ് ധരിക്കാനായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇറക്കം കുറഞ്ഞ ടീഷർട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ടും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഘടകമായി മാറാറുണ്ട്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിനുള്ള പ്രതിവിധികൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് അറിയാം. ചിക്കൻ സ്കിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ അത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും വരാം മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇപ്പുറം ഭാഗങ്ങളിൽ ഒക്കെയാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടന്റ് ആണ് കേരാറ്റിൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയും അവിടെ കൂടുതലായിട്ട് ബംബർ രീതിയിൽ വരികയും ചെയ്യാം.

   
"

അവൻ ഒരുപാട് വില്ലത്തരങ്ങൾ കാണിക്കുകയും പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മോയ്സ്ചറൈസർ ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതാണ് ഏതാണ് നല്ല മോയ്സ്ചറൈസർ എന്ന അടുത്ത ചോദ്യം വരും നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ പറ്റിയത് ഏതാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തന്നെ നോക്കി മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരും.

ഏറ്റവും വൈകി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതും ഏറ്റവും വിലകുറഞ്ഞതും പറയാം മൂന്നു ലിറ്റർ എങ്കിലും വെള്ളം കുടിക്കാൻ ആയിട്ട് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പുറത്ത് പോകുന്നതിനു മുൻപ് ഒരു സൺസ്ക്രീനും കൂടെ ഉപയോഗിക്കണം സൺസ്ക്രീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റിയും ആൾക്കാർക്ക് ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ഏതാണ് നല്ല എല്ലാവർക്കും ഒരു ഒറ്റ റൂൾ തന്നെ അല്ല ഏതാണ് നല്ല സൺസ്ക്രീൻ ഉള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചു തന്നെ തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Scroll to Top