ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കൊണ്ട് വെരിക്കോസ് വെയിൻ മാറ്റിയെടുക്കാം

പലപ്പോഴും പലരുടെയും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ വെരി ഗുഡ് റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലം പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും വെരിക്കോസ് ഇല്ലാത്തവരെ വളരെ കുറവാണ്പലപ്പോഴും പലരുടെയും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ വെരിക്കോസ് വെയിൻ റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലം പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും വെരിക്കോസ് ഇല്ലാത്തവരെ വളരെ കുറവാണ് പലരും പറയുന്നത് എനിക്ക് വെരിക്കോസ് ഇല്ല കേക്കുന്ന സമയത്ത് ഇല്ല. അപ്പോ മനസിലാകും ഒരു 60% മാത്രമാണ് നമുക്ക് കണ്ണിൽ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള വെരിക്കോസ് വരുന്നത് കാലിലെ ഞരമ്പ് ഇങ്ങനെ തടിച്ച് വരുന്നത് തടിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വെരിക്കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ്.

   
"

ഈ പൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയും തടിച്ചു വന്ന ബുദ്ധിമുട്ടായി വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ കാലിലെ വെയിൻ തടിച്ചു വരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ആണ് പൊതുവേ നമ്മൾ വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്ന് പറയുകയും അത് ഭൂരിഭാഗം ആളുകളിൽ തടിച്ചു മാത്രം കടക്കുകയും ഉണ്ടാവാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ ചില കണ്ടീഷനില് ചില ആളുകളിൽ വെയിൻ തടുപ്പ് ഇല്ല എന്തൊക്കെയാണ് ആ പ്രശ്നങ്ങളെന്നാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. പൊതുവേ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് മെഡിക്കൽ ടെക്സ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ അല്ല സാധാരണ ഒരു ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാകാനായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് പറയുന്നത്.

തടിച്ചുവന്ന ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഈ സ്പൈഡർ പോലെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് ആ ചിലപ്പോൾ സിംഗിൾ വൈൻ ആയിരിക്കും കുറച്ചൊക്കെ വണ്ണം കൂടിയ കട്ടി ആയിട്ടുള്ള എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈൻ കാണും നമുക്ക് കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. വേദന ആ കടച്ചിൽ എന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു 10 മിനിറ്റ് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇരിക്കണം തോന്നും കിടക്കണം തോന്നും കാലിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നിൽക്കാനുള്ള ഒരു പ്രയാസം തോന്നും. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Scroll to Top