ഈ 111 ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അറിയാം

ഞാനിവിടെ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് കേരളത്തിലെ 111 ക്ഷേത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചൈതന്യമുള്ളതും ഭക്തർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോകുന്നത്. പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം തിരുവനന്തപുരം വടക്കുംനാഥ ക്ഷേത്രം തൃശൂർ ഗുരുവായൂർ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രം തൃശ്ശൂർ ശബരിമല അയ്യപ്പസ്വാമി ക്ഷേത്രം പത്തനംതിട്ട തൃപ്രയാർ ശ്രീരാമസ്വാമി ക്ഷേത്രം തൃശ്ശൂർ ചോറ്റാനിക്കര ദേവി ക്ഷേത്രം എറണാകുളം ആറന്മുള പാർത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്രം.

   
"

പത്തനംതിട്ട വടകര ലോകനാർക്കാവ് കോഴിക്കോട് മുത്തപ്പൻ ക്ഷേത്രം കണ്ണൂർ മാനന്തവാടി തിരുനെല്ലി ക്ഷേത്രം വയനാട് ഏറ്റുമാനൂർ മഹാദേവക്ഷേത്രം കോട്ടയം ആറ്റുകാൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം തിരുവനന്തപുരം നാഗരാജ ക്ഷേത്രം ആലപ്പുഴ മമ്മിയൂർ മഹാദേവക്ഷേത്രം തൃശ്ശൂർ ചേർത്തല കാർത്യായനി ക്ഷേത്രം ആലപ്പുഴ കളി ശിവക്ഷേത്രം കോഴിക്കോട് തൃച്ചംബരം ക്ഷേത്രം കണ്ണൂർ അഴകൊടി ദേവി ക്ഷേത്രം കോഴിക്കോട് വളയനാട് ദേവി ക്ഷേത്രം കോഴിക്കോട് തിരുവണ്ണൂർ ശിവക്ഷേത്രം കോഴിക്കോട് മണപ്പുള്ളി ഭഗവതി ക്ഷേത്രം പാലക്കാട് ശ്രീ നെല്ലികുളങ്ങര ഭഗവതി.

ക്ഷേത്രം പാലക്കാട് ദേവി ക്ഷേത്രം ആലപ്പുഴ പുളിയന്നൂർ മഹാദേവ ക്ഷേത്രം കോട്ടയം വാഴപ്പള്ളി മഹാശിവക്ഷേത്രം കോട്ടയം പന്തളം മഹാദേവ ക്ഷേത്രം പത്തനംതിട്ട കാട്ടിൽ മേക്കതിൽ ദേവി ക്ഷേത്രം കൊല്ലം കുളങ്ങര ദേവി ക്ഷേത്രം കൊല്ലം നിലയ്ക്കൽ മഹാദേവക്ഷേത്രം കൊല്ലം ശ്രീകണ്ഠേശ്വര ക്ഷേത്രം കോഴിക്കോട് ശ്രീകണ്ഠേശ്വര ശിവക്ഷേത്രം തിരുവനന്തപുരം കരിക്കകം ദേവി ക്ഷേത്രം തിരുവനന്തപുരം. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Scroll to Top