ഇനി മരുന്നില്ലാതെ മുട്ടുവേദന ഉടനടി ആശ്വാസം

സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം മുട്ടുവേദനയും അതിൻറെ പരിഹാരമാർഗങ്ങൾ മുട്ടുവേദന നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഒരു വലിയ സന്ധിയാണ് താഴത്തെ കാലിലെ എല്ലും ചേർന്നുണ്ടാവുന്ന ഒരു സംഗതി ഒരു ചിരട്ടയെല്ലും കാണപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ താഴെയുള്ള കാലിലെ എല്ലിനും ഇടയ്ക്ക് ഒരു തരിനാസി ഉണ്ട് എന്ന് പറയും ഇത് എല്ലാം കൂടി ചേർന്നതാണ് മുട്ട് കാൽമുട്ട് ഇടയിലുള്ള അസ്ഥി തേഞ്ഞു പോകുന്നതിനെയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ മുട്ടുന്നത് പ്രധാന കാരണങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണുന്നത് നമ്മൾ ഒരു പത്ത് പേരിൽ മൂന്നുപേർക്ക് സാധാരണ 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാറുണ്ട്.

   
"

രണ്ട് ചെറുപ്പകാലത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന പരിക്കുകൾ അതിന് നമ്മുടെ ഉണ്ടാകുന്ന പരിക്കുകൾ അവസാനം മുട്ട് തേയ്മാനത്തിന് കാരണമാകാം. ഇൻഫെക്ഷൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അനുപാത ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാലക്രമേണ അനുപാത പോയാലും നമ്മുടെ തേയ്മാനത്തിലേക്ക് മാറിയ ചെയ്യുന്നു. ആമവാതം സന്ധിവാതം തുടങ്ങി അങ്ങനെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പനി ചിക്കൻ കുനിയ അങ്ങനെ പോലുള്ള വാദങ്ങൾ അവസാനം മുട്ട് തേയ്മാനത്തിലേക്കു മാറുകയും ചെയ്യും.

മൂന്നാല് കാരണങ്ങളാണ് മുട്ട് തേയ്മാനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് മുട്ട് ലക്ഷണങ്ങൾ വരുന്ന രോഗികൾ ഞാൻ മൂന്നാഴ്ച തിരിക്കാറുണ്ട് ഒന്ന് ആദ്യം അത് തുടക്കത്തിലുള്ള തേയ്മാനങ്ങൾ സാധാരണ ഒരു 40 വയസ്സ് 50 വയസ്സിന് ഇടയിലാണ് തുടക്കത്തിലെ തേയ്മാനം കാണുന്നത്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Scroll to Top