ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും ഉയരാനായി ചെയ്യേണ്ടത്

സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാറാനായിട്ട് സമ്പത്ത് വർധിക്കാൻ ആയിട്ട് വരുമാനം ഉയരുവാൻ ആയിട്ട് അവർ പണ വരവൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ഊർജ സ്വരമായി പ്രതിവിധി പറഞ്ഞു തരണം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു പരിഹാരമാർഗ്ഗം പറഞ്ഞു തരണം എന്ന്. ഒരുപാട് പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട് എൻറെ അറിവിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് ഒരുപാട് പേര് ഫലം കിട്ടി എന്നൊക്കെ വന്ന് പറയാറുണ്ട് വലിയ സന്തോഷമാണ് അത്തരത്തിൽ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തു ഫലം കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത്.

ഒരുപക്ഷേ ഞാനത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളിൽ പലർക്കും ഈ ഒരു കാര്യം അറിയാമായിരിക്കും ഇത് പലരീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ മുത്തശ്ശന്മാരും മുത്തശ്ശന്മാരും ഒക്കെ പറഞ്ഞു തന്ന നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുടുക്ക അല്ലെങ്കിൽ വഞ്ചി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പണ്ട് നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ.

അവർക്ക് കിട്ടുന്ന അഞ്ചു രൂപയും ചെറിയ ചില്ലറ പൈസ ഒക്കെ ഇട്ടു വെക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമുക്ക് വാങ്ങാവുന്നതാണ് അത് ഏതുതരത്തിലുള്ളത് വാങ്ങരുത് പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് ഒക്കെ പൂർണമായിട്ടും ഓട് കൊണ്ട് ഉള്ളത് തന്നെ വാങ്ങണം എന്നുള്ളതാണ് ഏത് ദിവസമാണ് വാങ്ങേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വ്യാഴാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം വേണം നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ വാങ്ങാൻ ആയിട്ട് വ്യാഴാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളിയാഴ്ച കൊടുക്കാം. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *