സ്വന്തം ഭാര്യയെയും സുഹൃത്തിനെയും ഒരുപോലെ വിശ്വസിച്ച അയാൾക്ക് സംഭവിച്ചത്

കാർത്തിക് ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ ഭാര്യയുമായി ഒരു ചെറിയ വീട് എടുത്തായിരുന്നു താമസിച്ചത്. അവരോടൊപ്പം തന്നെ സോനു എന്ന സുഹൃത്ത് കൂടി താമസിച്ചിരുന്നു. കാർത്തികിന്റെ ആത്മസുഹൃത്ത് ആയിരുന്നു സോനു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അയാൾ കാർത്തിക്കിന് അത്രയേറെ വിശ്വസ്തനായ വ്യക്തിയായിരുന്നു. തന്റെ ഭാര്യയെയും നല്ലപോലെ വിശ്വസിക്കുന്ന കാർത്തിക് അവരെ രണ്ടുപേരെയും.

   
"

വീട്ടിൽ തനിച്ചുള്ള സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഓട്ടോ ഓടിക്കാനായി പുറത്തേക്ക് പോയിരുന്നത്. അവർ രണ്ടുപേരും ഒരേ ഓട്ടോ തന്നെ മാറിമാറി ഓരോ സമയത്തും ഓടിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. കാർത്തിക് ഓട്ടോയുമായി പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയങ്ങളിൽ എല്ലാം സോനു വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്വന്തം ഭാര്യയെയും ആഘാതമായി വിശ്വസിച്ചയാളാണ് ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റുകാരനായ വ്യക്തി എന്ന് തന്നെ പറയാൻ ആകും.

ഓട്ടോയുമായി പുറത്തു പോകുന്ന സമയങ്ങളിൽ എല്ലാം തന്നെ ഭാര്യയും സുഹൃത്തുക്കളും തമ്മിൽ ശാരീരികമായി പോലും ബന്ധപ്പെടുന്ന അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്നേഹബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്ന അവർ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഭർത്താവിനെ ഒഴിവാക്കി ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം ആണ് പിന്നീട് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഇതായി ഒരിക്കൽ രാത്രി സമയത്ത് ഓട്ടം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാർത്തിക്കിനെ പുറത്തേക്ക് വിളിച്ചു കൊണ്ടു പോയി. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അയാളെ കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം. കാർത്ഥിക്കിനേ കത്തികൊണ്ട് കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ഒരു പെട്ടിയിൽ ആക്കി ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഭാഗത്ത് ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണാം.

Scroll to Top