അമിതമായ ആഹാരം കഴിക്കുന്നവരും ജീവിതശൈലി നോക്കാത്തവരുമാണോ എന്നാൽ തീർച്ചയായും ഇവർ ശ്രദ്ധിക്കുക

ഫാറ്റി ലിവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യമെല്ലാം പേടിക്കുന്നവരാണ് . എന്നാൽ പൊതുവേ ഇപ്പോൾ ആർക്കും തന്നെ പേടിയില്ല കാരണം എല്ലാവർക്കും ഫാറ്റി ലിവർ ഒരുവിധം ഉണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയേ ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഫാറ്റ് വന്നുചേരുന്നത് പ്രധാനമായും എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതശൈലി തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ജീവിതശൈലിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് എല്ലാവർക്കും.

   
"

അതായത് നൂറിൽ 90 പേർക്കും ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്. ബേക്കറി പലഹാരങ്ങൾ അമിതമായി കഴിക്കുന്നതും ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് അമിതമായി കഴിക്കുന്നതും എല്ലാം തന്നെ ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം തന്നെയാണ് ഫാറ്റ് ലിവർ അമിതമായി ശ്രദ്ധിക്കാതെ വന്ന് മരണം വരെ സംഭവിച്ചു പോകാവുന്നതാണ് അതിനാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ആണെങ്കിൽ ഇവയൊക്കെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക.

ജീവിതത്തിൽ വ്യായാമം ഉറപ്പുവരുത്തുക. എപ്പോഴും ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ തന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ വന്നുചേരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ആരാവണം നിങ്ങൾക്ക് കൂടി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഒരു ആരോഗ്യമില്ലായ്മയുടെ ലക്ഷണം തന്നെയാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. ഒരു അൾട്രാസ്കാനിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും അതിൽ ഫാറ്റ് ലിവർ ഡോക്ടർമാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം. ഗ്രേഡുകൾ വഴിയാണ് ഫാറ്റി ലിവറിനെ തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്നിങ്ങനെയാണ് ഗ്രേഡുകൾ തിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഗ്രേഡ് ടൂവിൽ എസ് ജി പി ടി കൂടുതലായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു അലാറം ആയി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കരുതാം നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഉണ്ട് എന്ന് വേണം തന്നെ കരുതണം. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..

Scroll to Top