മൂട്ടകൾ നിങ്ങളെ കിടക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ലേ

ചില ആളുകൾക്ക് രാത്രിയിൽ ശരിയായി ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കാത്തതെന്റെ കാരണം കട്ടിലിലും കിടക്കയിലും കാണപ്പെടുന്ന മൂട്ട എന്ന ചെവിയുടെ ശല്യം ആയിരിക്കണം. ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കട്ടിലിലും കിടക്കയിലും പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ചെറു ജീവിയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ പല മാർഗങ്ങളും പ്രയോഗിച്ച് മടുത്തു പോയ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങളുടെ.

   
"

വീട്ടിൽ നിന്നും മുട്ടയെ തുരത്താൻ സാധിക്കും. ഇതിനായി വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള നിസ്സാരമായ ഇത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയാകും. കോട്ടയെ തുരത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ബാത്റൂമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹാർപിക് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഈ ഹാർപിക് ചില ആളുകൾക്ക് അലർജി ഉണ്ടാകാം എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അല്പം കരുതൽ കൂടി ആവശ്യമാണ്. ഹാപ്പി ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ബെഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുമെല്ലാം.

തന്നെ ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം 10 മിനിറ്റിൽ തന്നെ വെയില് കൊള്ളിച്ച ആ ഭാഗം ഒന്ന് ഡെറ്റോൾ ഉപയോഗിച്ച് തുടച്ചു കളയണം. ഹാർപിക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും വെള്ളത്തിൽ നേർപ്പിച്ച് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാം. ഒരേയൊരു ഡ്രോപ്പ് ഹാർപിലേക്ക് കാൽക്ലാസ് വെള്ളമൊഴിച്ച് ലയിപ്പിച്ച ശേഷം ഒരു സ്പ്രേ ബോട്ടിലിൽ ആക്കി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ മുട്ട ശല്യം ഉള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ എല്ലാം തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തു കൊടുക്കാം. 10 മിനിറ്റിനുശേഷം ഒരു തുടയിൽ ഡെറ്റോൾ മുക്കി ആ ഭാഗത്തെല്ലാം തുടച്ചെടുക്കാം. തുടർന്ന് കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണാം.

Scroll to Top