കയ്യിലുള്ള പണം കൊടുത്ത് കുടുംബം നശിപ്പിച്ച ഒരു ഭർത്താവും ഭാര്യയും

രാധയുടെ ഭർത്താവ് മോഹൻ വളരെ വലിയ ഒരു ബിസിനസ് കാരനായിരുന്നു. അതേസമയം തന്നെ രാധയുടെ ഒരു സുഹൃത്തായിരുന്നു കാശി റെഡി. കാശി ചെറുപ്പം മുതലേ രാധയോടൊപ്പം കളിച്ച് വളർന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മോഹനനുമായി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സുഹൃത്ത് ബന്ധം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചു. ആശയും മോഹനും തമ്മിൽ വളരെ നല്ല ഒരു സുഹൃത്ത് ബന്ധം തന്നെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്.

   
"

വർഷങ്ങൾ മുന്നോട്ടു പോകും തോറും ഇവരുടെ സുഹൃത്ത് ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമായി തുടർന്നു. ആ സമയത്താണ് കാശി തന്റെ ബിസിനസ് പ്ലാനുകളെ കുറിച്ച് രാധയോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. തന്റെ കയ്യിൽ പണം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ബിസിനസ് തുടങ്ങാതെ മുന്നോട്ടുപോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ രാധയ്ക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും കാശിയെ സഹായിക്കണം എന്ന് തോന്നൽ ഉണ്ടായി. ഈ ആവശ്യം ആഗ്രഹവും.

തന്റെ ഭർത്താവ് ആയ മോഹനൻ റെഡിയുടെ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന 36 ലക്ഷം രൂപ പ്രകാശ് ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നതിനു വേണ്ടി മോഹൻ പണം കടം ആയി നൽകി. കാശി ബിസിനസ് ആരംഭിച്ചു വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബിസിനസ് പൊട്ടിപ്പാളീസായി. വാങ്ങിയ കടം തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കാതെ കാശി ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടി പിന്നീട് ഇവരിൽ നിന്നും ഒരുപാട് അകലം പാലിക്കാനും തുടങ്ങി. എന്നാൽ ഇത് പിന്നീട് ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ കലഹങ്ങൾക്കും പിന്നീട് മരണത്തിനും പോലും ഇടയാക്കി. വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണാം.

Scroll to Top