മകന്റെ ഇരുപതാം വയസ്സിൽ വീണ്ടും ഗർഭിണിയായ അമ്മ ചെയ്തത്

മൂത്ത മകനെ 20 വയസ്സെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ആയിക്കാണും ആ സമയത്താണ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഒരു സംശയവുമായി ഭാര്യയും ഭർത്താവും കടന്ന് ചെല്ലുന്നത്. ഡോക്ടറുടെ റൂമിനകത്ത് വിളിച്ച് കയറ്റുമ്പോൾ അവരുടെ മുഖത്ത് വല്ലാത്ത ഒരു ചിരി ഉണ്ടായിരുന്നു. പുറത്തിരുന്ന് തന്നെ എടുത്തിരുന്ന ചിരിക്കുന്ന ഭർത്താവിനോട് അപ്പോൾ ദേഷ്യമാണ് തോന്നിയത്. ഭർത്താവിനോടുള്ള ദേഷ്യത്തിന് കാരണം തന്റെ മകനെ ഇത് എങ്ങനെ അംഗീകരിക്കാൻ.

   
"

ആകും എന്ന് ആലോചിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു. അവനിപ്പോൾ 20 വയസ്സ് ആയി കാണും ഈ സമയത്ത് തനിക്ക് ഒരു അനിയനോ അനിയത്തിയോ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു എന്ന് എങ്ങനെ അവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി സംസാരിക്കും. ഇത് അവനെ ഒരു വലിയ നാണക്കേട് ആകുമോ എന്ന് ആലോചിച്ചു അമ്മയുടെ മനസ്സിൽ വല്ലാതെ തേങ്ങി. അങ്ങനെ ആശുപത്രികളിൽ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴാണ് എങ്ങനെ ഇത് അവനെ അറിയിക്കും.

എന്നത് ആലോചിച്ച് ടെൻഷൻ ആയത്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം അപ്പോഴും ഒരു കൂൾമൂഡിൽ ആയിരുന്നു. അവൻ അമ്മൂമ്മയുടെ അടുത്തുനിന്നും വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത ടെൻഷൻ കൂടാൻ തുടങ്ങി. അവൻ വല്ല ഉടനെ തന്നെ മുകളിലേക്ക് കയറി പോകുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ മുഖത്ത് മാസ്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് വികാരം മനസ്സിലാക്കാനായില്ല. മനസ്സിനെ ടെൻഷൻ വല്ലാതെ കൂടിയത് കൊണ്ട് തന്നെ കട്ടിൽ പതിയെ കിടന്നു. ഇപ്പോഴാണ് അവൻ ഇറങ്ങി വന്ന് അമ്മയുടെ മുഖം കൈകളിൽ കോരിയെടുത്തത്. വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണാം.

Scroll to Top