രഹ.സ്യ കാമുകനെ മെസ്സേജ് അയക്കാൻ വൈഫൈ ഓൺ ആക്കിയ ഭർത്താവിന്റെ ഫോണിലെ ആ കാഴ്ച അവളെ ഞെട്ടിച്ചു

സുശീലയും ഭർത്താവും ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടുകൂടി തന്നെയാണ് വിവാഹം ശേഷം കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാൽ അവർക്കിടയിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ഉണ്ടാകാത്തത് തുടർന്ന് വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം അവർ വല്ലാതെ അകലം തുടങ്ങി. സ്നേഹത്തിൻ ഉണ്ടായ അവരുടെ ശരീരങ്ങൾ തമ്മിലും ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി. കട്ടിലിന്റെ രണ്ട് അറ്റത്തായി ഏതോ അപരിചിതരെ പോലെയാണ് അവർ പിന്നീട് കിടന്നത്. പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ സുശീല ഉറങ്ങിയിട്ടും.

   
"

അവൻ ഒരുപാട് സമയം പുറത്ത് മൊബൈൽ ഫോണിൽ കളിച്ച് ഇരിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ കട്ടിലിൽ ഉറങ്ങാൻ പോയി കിടന്നു സുശീലക്കേ അന്ന് ഉറക്കം വന്നില്ല. അവന്റെ മെസ്സേജ് കാണാത്തത് കൊണ്ട് എന്തോ കാത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ അവൾ ഒരുപാട് സമയം കണ്ണും തുറന്നു കിടന്നു. അപ്പോഴാണ് അവന്റെ രാഹുലിന്റെ മെസ്സേജ് അവളുടെ ഫോണിലേക്ക് കിട്ടിയത്. അവന്റെ മെസ്സേജ് വല്ലതും അവൾ അവനെ വല്ലാതെ ശകാരിക്കുക ഉണ്ടായത്.

ഇത്രയും നേരം കാണാത്തതു കൊണ്ടുള്ള ദേഷ്യം ആയിരുന്നു. തമ്മിലുള്ള അടുപ്പം വല്ലാതെ കൂടാൻ തുടങ്ങി അവർക്ക് പരസ്പരം കാണണം എന്ന് പോലും തോന്നി. ഭർത്താവ് മതിയായ ഒരു സ്ത്രീയാണ് താൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ രാഹുലും പറഞ്ഞു തനിക്കും ഒരു ഭാര്യയുണ്ട്. എന്നാൽ താൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സ്നേഹം അവൻ തനിക്ക് നൽകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടുപേരും തുല്യ ദുഃഖിതനാണ് എന്ന് അവൾക്കും തോന്നി. തുടർന്ന് കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണാം.

Scroll to Top